READE SuperSite Search READE SuperSite Zoeken

Type your search query in the input boxes to the right and hit the 'Enter' key. Typ uw zoekopdracht in de invoervelden naar rechts en druk op de 'Enter' toets.

Product Search Product zoeken


Services Search Diensten Zoeken


Zirconium Oxide (Zirconia) (ZrO2) Powder from READE Zirkonium Oxide (zirconia) (ZrO2) Poeder van READE PDF Afdrukken E-mail

zirkoonoxide, ZrO2, zirconium (IV) oxide gecalcineerd, Zirconic anhydride, zirkoniumdioxide, CAS # 1314-23-4, zirkoniumoxide, zirkoniumoxide, ZrO2, zirconium (IV) oxide gecalcineerd, Zirconic anhydride, zirconium dioxide, zirkoniumoxide (zirkonia ) slijtdelen, zirconium oxide (zirconia) motoronderdelen, zirconium oxide (zirconia) machine-onderdelen, zirconium oxide (zirconia) molen media, zirconium oxide (zirconia) vuurvaste materialen, zirconium oxide (zirconia) keramische pigmenten, zirconium oxide (zirconia) brandstofcellen zirkoniumoxide (zirkonia) lasers, zirkoniumoxide (zirkonia) condensatoren, zirkoniumoxide (zirkonia) schuurmiddelen,zirkoonoxide, ZrO2, zirconium (IV) oxide gecalcineerd, Zirconic anhydride, zirkoniumdioxide, CAS # 1314-23-4, zirkoniumoxide, zirkoniumoxide, ZrO2, zirconium (IV) oxide gecalcineerd, Zirconic anhydride, zirconium dioxide, zirkoniumoxide (zirkonia ) slijtdelen, zirconium oxide (zirconia) motoronderdelen, zirconium oxide (zirconia) machine-onderdelen, zirconium oxide (zirconia) molen media, zirconium oxide (zirconia) vuurvaste materialen, zirconium oxide (zirconia) keramische pigmenten, zirconium oxide (zirconia) brandstofcellen zirkoniumoxide (zirkonia) lasers, zirkoniumoxide (zirkonia) condensatoren, zirkoniumoxide (zirkonia) schuurmiddelen,zirkoonoxide, ZrO2, zirconium (IV) oxide gecalcineerd, Zirconic anhydride, zirkoniumdioxide, CAS # 1314-23-4, zirkoniumoxide, zirkoniumoxide, ZrO2, zirconium (IV) oxide gecalcineerd, Zirconic anhydride, zirconium dioxide, zirkoniumoxide (zirkonia ) slijtdelen, zirconium oxide (zirconia) motoronderdelen, zirconium oxide (zirconia) machine-onderdelen, zirconium oxide (zirconia) molen media, zirconium oxide (zirconia) vuurvaste materialen, zirconium oxide (zirconia) keramische pigmenten, zirconium oxide (zirconia) brandstofcellen zirkoniumoxide (zirkonia) lasers, zirkoniumoxide (zirkonia) condensatoren, zirkoniumoxide (zirkonia) schuurmiddelen,zirkoonoxide, ZrO2, zirconium (IV) oxide gecalcineerd, Zirconic anhydride, zirkoniumdioxide, CAS # 1314-23-4, zirkoniumoxide, zirkoniumoxide, ZrO2, zirconium (IV) oxide gecalcineerd, Zirconic anhydride, zirconium dioxide, zirkoniumoxide (zirkonia ) slijtdelen, zirconium oxide (zirconia) motoronderdelen, zirconium oxide (zirconia) machine-onderdelen, zirconium oxide (zirconia) molen media, zirconium oxide (zirconia) vuurvaste materialen, zirconium oxide (zirconia) keramische pigmenten, zirconium oxide (zirconia) brandstofcellen zirkoniumoxide (zirkonia) lasers, zirkoniumoxide (zirkonia) condensatoren, zirkoniumoxide (zirkonia) schuurmiddelen,zirkoonoxide, ZrO2, zirconium (IV) oxide gecalcineerd, Zirconic anhydride, zirkoniumdioxide, CAS # 1314-23-4, zirkoniumoxide, zirkoniumoxide, ZrO2, zirconium (IV) oxide gecalcineerd, Zirconic anhydride, zirconium dioxide, zirkoniumoxide (zirkonia ) slijtdelen, zirconium oxide (zirconia) motoronderdelen, zirconium oxide (zirconia) machine-onderdelen, zirconium oxide (zirconia) molen media, zirconium oxide (zirconia) vuurvaste materialen, zirconium oxide (zirconia) keramische pigmenten, zirconium oxide (zirconia) brandstofcellen zirkoniumoxide (zirkonia) lasers, zirkoniumoxide (zirkonia) condensatoren, zirkoniumoxide (zirkonia) schuurmiddelen,

 • Zirconia Powder / Zirconium Oxide Powder Synonyms: Zirconia Poeder / zirkoonoxide poeder Synoniemen:

  zirconium oxide, ZrO2, zirconium(IV) oxide calcined, zirconic anhydride, zirconium dioxide, CAS # 1314-23-4, zirconia, zirconium oxide, ZrO2, zirconium(IV) oxide calcined, zirconic anhydride, zirconium dioxide, zirconium oxide (zirconia) wear parts, zirconium oxide (zirconia) engine components, zirconium oxide (zirconia) machine components, zirconium oxide (zirconia) mill media, zirconium oxide (zirconia) refractories, zirconium oxide (zirconia) ceramic pigments, zirconium oxide (zirconia) fuel cells, zirconium oxide (zirconia) lasers, zirconium oxide (zirconia) capacitors, zirconium oxide (zirconia) abrasives, zirkoonoxide, ZrO2, zirconium (IV) oxide gecalcineerd, Zirconic anhydride, zirkoniumdioxide, CAS # 1314-23-4, zirkoniumoxide, zirkoniumoxide, ZrO2, zirconium (IV) oxide gecalcineerd, Zirconic anhydride, zirconium dioxide, zirkoniumoxide (zirkonia ) slijtdelen, zirconium oxide (zirconia) motoronderdelen, zirconium oxide (zirconia) machine-onderdelen, zirconium oxide (zirconia) molen media, zirconium oxide (zirconia) vuurvaste materialen, zirconium oxide (zirconia) keramische pigmenten, zirconium oxide (zirconia) brandstofcellen zirkoniumoxide (zirkonia) lasers, zirkoniumoxide (zirkonia) condensatoren, zirkoniumoxide (zirkonia) schuurmiddelen,

  Zirconia Powder / Zirconium Oxide Powder Designations: Zirconia Poeder / zirkoonoxide poeder Benamingen:

Chemical Name: Zirconium oxide Chemische Naam: Zirkoniumoxide

Chemical Formula: ZrO 2 Chemische Formule: ZrO 2

 • Zirconia Powder / Zirconium Oxide Powder General Description: Zirconia Poeder / zirkoonoxide poeder Algemene omschrijving:

A hard white amorphous powder, ZrO 2 , derived from zirconium and also found naturally, used chiefly in pigments, refractories, and ceramics and as an abrasive. Een harde wit amorf poeder, ZrO 2, afgeleid van zirkonium en ook van nature, vooral gebruikt in pigmenten, vuurvaste materialen, en keramiek en als schuurmiddel. Produced by thermal processes. Door thermische processen.

 • Zirconia Powder / Zirconium Oxide Powder Typical Chemical Purities Available: Zirconia Poeder / zirkoonoxide poeder typische chemische Zuiverheden beschikbaar:

Various purities between ZrO2= 98 and 99.8% Verschillende zuiverheden tussen ZrO2 = 98 en 99,8%

 • Zirconia Powder / Zirconium Oxide Powder Typical Granulations Available: Zirconia Poeder / zirkoonoxide poeder Typische granulaties beschikbaar:

Various granulations are available Diverse granulaties beschikbaar

 • Zirconia Powder / Zirconium Oxide Powder Nominal Physical Constants: Zirconia Poeder / Zirconium Oxide Poeder Nominale Natuurconstanten:

Molecular Weight (g/mol.) Moleculair gewicht (g / mol.)

123.22 123.22

Density (g/cm3) Dichtheid (g / cm3)

5.7 5.7

Specific Gravity Dichtheid

5.75 5.75

Specific Heat @25C (cal/g-C) Soortelijke warmte @ 25 C (cal / g- C)

~0.10 ~ 0.10

Melting Point (C) Smeltpunt ( C)

~2700 ~ 2700

Boiling Point (C) Kookpunt ( C)

~5500 ~ 5500

Surface Area (m2/g) Oppervlakte (m2 / g)

2.7-3.2 2,7-3,2

Thermal Conductivity @ RT (W/mK) Thermische geleidbaarheid @ RT (W / mK)

2.7 2.7

Mohs Hardness @20C Mohs Hardheid @ 20 C

6.5 6.5

pH pH

 

Crystal Structure Crystal Structuur

tetragonal tetragonaal

Color Kleur

white / grey black wit / grijs zwart

 • Zirconia Powder / Zirconium Oxide Powder Typical Applications: Zirconia Poeder / zirkoonoxide poeder Typische toepassingen:

1) Wear parts, extrusion dcies, wire and pipe extension, guide and other wear frollers, pressure valves, bearing materials, engine and machine components, mill media, refractories, ceramic pigments. 1) Draag delen, extrusie dcies, draad en buis uitbreiding, te begeleiden en andere slijtage frollers, druk kleppen, dragende materialen, motor en machine-onderdelen, molen media, vuurvaste stenen, keramische pigmenten. fuel cells, laser, and capacitors brandstofcellen, laser en condensatoren

2) Ceramic injection molding 2) Keramische spuitgieten

 • Zirconia Powder / Zirconium Oxide Powder Packaging Options: Zirconia Poeder / zirkoonoxide poeder Verpakking Opties:

Fiber drums, steel drums, and bulk bags Vezeltrommels, stalen vaten en bigbags

 • Zirconia Powder / Zirconium Oxide Powder TSCA (SARA Title III) Status: Zirconia Poeder / zirkoonoxide poeder TSCA (SARA Titel III) Status:

Listed. Vermeld. For further information please call the US Environmental Protection Agency at +1.202.554.1404 Voor meer informatie kunt u de US Environmental Protection Agency bellen op +1.202.554.1404

 • Zirconia Powder / Zirconium Oxide Powder Chemical Abstract Service Number: Zirconia Poeder / zirkoonoxide poeder Chemical Abstracts Service Nummer:

CAS# 1314-23-4 CAS # 1314-23-4 
Related Articles : Gerelateerde artikelen:
Ceramic Injection Molding (CIM) Powder Compositions from READE Ceramic Injection Molding (CIM) Poeder Composities van READE
Zirconium Oxide, Yttria Stabilized (ZrO2 + Y2O3) from READE Zirconium Oxide, Yttriumoxyde gestabiliseerd (ZrO2 + Y2O3) uit READE
Zirconium Oxide, Hafnia Stabilized (ZrO2 + Hf2) from READE Zirconium Oxide, Hafnia gestabiliseerd (ZrO2 + HF2) uit READE
Zirconium Oxide, Calcia Stabilized (ZrO2 + Ca0) Powder from READE Zirconium Oxide, Calcia gestabiliseerd (ZrO2 + Ca0) Poeder van READE
Zirconia Mullite Grain / Powder, Fused (Al2O3 + ZrO2 + SiO2) from READE Zirconia Mulliet Grain / Poeder, Fused (Al2O3 + ZrO2 + SiO2) van READE
Yttrium Oxide (Yttria) Powder (Y2O3) frrom READE Yttrium Oxide (Yttriumoxyde) Poeder (Y2O3) frrom READE
Thermal Spray Wire / HVOF Wire from READE Thermal Spray Wire / HVOF Wire uit READE
Thermal Spray / HVOF Powders from READE Thermal Spray / HVOF Poeders van READE
Ceramic Spheres from READE Keramische Spheres van READE
Plasma Spray Powders / Plasma Spray Wires from READE Plasma Spray Poeders / Plasma Spray Draden van READE

Click on blue links below for related keyword searches > Klik op de blauwe onderstaande links voor gerelateerde zoekwoorden zoekopdrachten>
| zirconium oxide | ZrO2 | zirconium (IV) oxide calcined | zirconic anhydride | zirconium dioxide | CAS # 1314-23-4 | zirconia | zirconium oxide | ZrO2 | zirconium (IV) oxide calcined | zirconic anhydride | zirconium dioxide | zirconium oxide (zirconia) wear parts | zirconium oxide (zirconia) engine components | zirconium oxide (zirconia) machine components | zirconium oxide (zirconia) mill media | zirconium oxide (zirconia) refractories | zirconium oxide (zirconia) ceramic pigments | zirconium oxide (zirconia) fuel cells | zirconium oxide (zirconia) lasers | zirconium oxide (zirconia) capacitors | zirconium oxide (zirconia) abrasives | | zirkoniumoxide | ZrO2 | zirkonium (IV) oxide gebrand | Zirconic anhydride | zirkoniumdioxide- | CAS # 1314-23-4 | zirkonia | zirkoniumoxide | ZrO2 | zirkonium (IV) oxide gebrand | Zirconic anhydride | zirkoniumdioxide- | zirkoniumoxide ( zirkonia) slijtdelen | zirkoniumoxide (zirkonia) motoronderdelen | zirkoniumoxide (zirkonia) machineonderdelen | zirkoniumoxide (zirkonia) molen media | zirkoniumoxide (zirkonia) vuurvaste | zirkonium oxide (zirconia) keramische pigmenten | zirkoniumoxide (zirkonia) brandstof cellen | zirkoniumoxide (zirkonia) lasers | zirkoniumoxide (zirkonia) condensatoren | zirkoniumoxide (zirkonia) schuurmiddelen |

Translate Vertalen

Engels Frans Duitse Italiaanse Portugees Spaans

Text Resize Tekst Resize

Request a quote from READE Advanced Materials
READE Science and Technology Bookstore

Join Us On... Fan worden op ...

Join us on The Nanomaterials Society

Follow Us On... Volg ons op ...

Follow our updates on Twitter